پایان نامه ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تومان19,000

×
×

سبد خرید