پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی کاپنوگرافی همراه با سمع در تأیید جای گذاری صحیح لوله بینی معده ای در بیماران با کاهش سطح هوشیاری در بیمارستان های منتخب کرمانشاه در سال 1393

تومان18,000

×
×

سبد خرید